INFORMÁCIE: letny_hokejovy_kemp_2020_informacie.doc

PRIHLÁŠKA: letny_hokejovy_kemp_2020_prihlaska.doc

Cieľ

Zlepšiť a zdokonaliť individuálne a herné činnosti jednotlivca. Vytvárať pozitívne vzťahy, socializovať deti v inom prostredí. Zmysluplne využívať voľný čas počas prázdnin.

Zodpovední tréneri

Jaromír Dragan, Dušan Krehlík

Termín

05.07.2020 - 11.07.2020

Miesto

Športové centrum Námestovo

Doprava

Vlastná

Zraz účastníkov

05.07.2020 o 14:00 hod. v Námestove

Ukončenie

11.07.2020 o 13:00 hod. v Námestove


Počet detí

24

Veková kategória

od 10 rokov do 14 rokov

Ubytovanie

Hotel ALTIS http://www.hotelaltis.sk

Stravovanie

5x denne strava, pitný režim

Program

2 x denne príprava na ľade
2 x denne príprava na suchu, športové hry, možnosť kúpania sa v bazéne
Hry, zábava, relax, počas celého Kempu
PREKVAPENIE.

Uzávierka prihlášok

10. 05. 2020

Cena

410,- €

Záloha

150,- € vyplatiť hneď po prihlásení dieťaťa do Kempu.

Bankové spojenie

UniCredit Bank
Číslo účtu: 1334946001/1111
IBAN: SK93 1111 0000 0013 3494 6001
Do poznámky nezabudnite napísať meno dieťaťa.

Dôležité

Kópiu karty poistenca – odovzdať trénerom pred odchodom
V prípade používania liekov, prosíme lieky zabaliť do vrecúška s označením mena dieťaťa a dávkovaním lieku – odovzdať trénerom

1. hokejová výstroj, 2. hygienické pomôcky ( uterák, mydlo, šampón, krém na opaľovanie, zubná pasta, kefka), 3. prezuvky na izbu, 4. Pyžamo, 5. športové oblečenie do telocvične 6. športová obuv do telocvične a vonku, 7. Plavky, 8. hry podľa zváženia

UPOZORNENIE

Nie je dovolené nosiť predmety , ktoré rozptyľujú pozornosť, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť. Klenoty, mobilné telefóny, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí každý na vlastnú zodpovednosť.

Škody spôsobené úmyselným konaním budú prekonzultované so zákonným zástupcom dieťaťa, poškodenou stranou a hradené až do výšky ako určil majiteľ, alebo prevádzkovateľ zariadenia.

V prípade odhlásenia dieťaťa z Kempu okamžite nahlásiť túto skutočnosť Jaromírovi Draganovi na tel. č. 0915 963 155.