Tak ako v zahraničí existuje veľa mimoklubových výberov, aj na Slovensku začína fungovať mnoho výberov hráčov rôznych ročníkov, niektoré fungujú skvele, iné horšie. Našou prioritou je podpora talentovaných jedincov zo širokej športovej oblasti od útleho veku, ktorí majú o svoj športový rast predovšetkým vlastný záujem, bez ohľadu na klubovú príslušnosť. Jedná sa o celoročnú spoluprácu vhodne doplňujúcu "klubové povinosti" bez konfliktu.

Týmto športovcom sa Hockey Liba Academy bude snažiť vytvárať čo najoptimálnejšie podmienky na rozvíjanie ich talentu nasledujúcimi spôsobmi:

 • rôznymi formami tréningov
 • organizovaním campov
 • sústredeniami
 • individuálnou prípravou
 • poradenskou činnosťou
 • zdravotnými prehliadkami

Budeme sa snažiť prezentovať ich talent na kvalitných slovenských i medzinárodných akciách.

Hokejová akadémia Igora Libu je špeciálne zameraná na mladých hráčov hneď od začiatku ich hokejového vývoja, tak, aby získali čo najlepšie návyky pre svoj hokejový rast.

 • Ponúkame komplexnú starostlivosť v najrýchlejšom tímovom športe na svete
 • U nás môžete očakávať pozitívny prístup trénerov. Našou snahou je, aby sa každý hráč v našej akadémii cítil dobre, zbavil sa strachu z chýb, ktorých sa všetci zákonite v priebehu učenia nových zručností dopúšťame.
 • Trpezlivá práca s každým. Našou snahou je vytvoriť v jej priebehu dostatok času a priestoru na učenie sa novým hokejovým schopnostiam, ich opakovanie a zdokonaľovanie. Iba tak môže každý získať a následne rozvíjať správne pohybové a herné návyky, ktoré mu neskôr umožní jeho ďalší hokejový rast
 • Odovzdávanie najnovších poznatkov a použitie efektívnych metód tréningu z celého sveta
 • Svojím individuálnym prístupom sa snažíme u chlapcov aj dievčat o čo najväčšie posilnenie sebadôvery. Tým, že každému pomôžeme uvedomiť si svoje prednosti a spoznať svoje nedostatky mu umožníme, aby mohol sám svoje prednosti ďalej rozvíjať a svoje nedostatky postupne odstraňovať. Samozrejmosťou je potom plné rešpektovanie vekovej a výkonnostnej úrovne každého hráča.
 • Podrobne sa zoznámite s našim individuálnym tréningovým procesom a môžete tak niektoré veci rozvíjať aj Vy mimo tréningový proces v domácich podmienkach