Termín: 27. 07. 2014 – 02. 08. 2014

Cieľ : Zlepšiť a zdokonaliť individuálne a herné činnosti jednotlivca. Vytvárať pozitívne vzťahy, socializovať deti v inom prostredí. Zmysluplne využívať voľný čas počas prázdnin.

Úloha KEMPu: Pripraviť hráčov a brankárov v rámci leta na novú hokejovú sezónu.

Zodpovedný hlavný vedúci: Pavol Valko Tréneri: Igor Liba, Jaromír Dragan, Slavomír Ilavský, Severín Gonci

Počet detí: 40

Vek detí: od 10 do 15 rokov

Skupina 1: vek 10 - 12, maximálny počet 20 vrátane brankárov

Skupina 2: vek 13 – 15 maximálny počet 20 vrátane brankárov

Program: 2 x denne príprava na ľade 2 x denne príprava na suchu, športové hry 3 x počas kempu špeciálny tréning brankárov a strelecký tréning Spoločenský program PREKVAPENIE KEMPu.

Cena: 300,- € (v cene je zahrnutý komplexný program vrátane ubytovania a stravy) Záloha 100,- € splatná s odoslaním prihlášky, doplatenie pri zahájení KEMPu. V prípade zrušenia účasti sa záloha nevráti!

Stravovanie, ubytovanie : Penzión Pláž Čaňa

Informácie o KEMPe: Uzávierka prihlášok do: 30. 06. 2014.

  1. Po vyplnení prihlášky Vám bude doručené emailové potvrdenie, kde budú uvedené aj detaily pre zaplatenie zálohy za kemp 
  2. Dôležité potvrdenia:

a) Čestné vyhlásenie

b) Kópia karty poistenca

c) Potvrdenie o vyplatení KEMPu

Číslo účtu na zaplatenie zálohy: IBAN: SK 33 1100 0000 0026 2071 0408 Kontakt: , http://www.igorliba.sk