K meninám sa mnoho želá; dobré, pekné, ba aj veľa.

My ti chceme zo srdca popriať, aby si sa vždy chcel smiať.

Zdravie a usmiata tvár, to je ten najkrajší dar.

Všetko najlepšie k meninám Členovia Liba Academy 11

                                                                      

Fotogaléria