Vážení rodičia
V súvislosti s blížiacim sa začiatkom tohtoročnej sezóny 2020/2021, so  začiatkom letnej prípravy od 10.08.2020, dávame do pozornosti nasledovné oznamy:

Rozvrh:
Je je publikovaný na úvodnej stránke Liba Academy 11

Skupiny:
Rozdelenie detí do skupín je prístupné cez menu web stránky, alebo cez odkaz v tabuľke v novom rozvrhu.V zoznamoch sú uvedené aj kontakty na trénerov, ktorým budete formou sms hlásiť neúčasť na tréningu podľa možnosti deň vopred.

Chceme Vás poprosiť, aby ste do začiatku prvého tréningu na ľade
uhradili všetky nedoplatky za predchádzajúcu sezónu a letnú prípravu na
suchu. Vzhľadom k tomu, že nám prevádzkovateľ zimného štadióna zvýšil od
1.2.2020 cenu za ľad, tak sme boli nútení zvýšiť členské poplatky na 50
Eur mesačne a za každého ďalšieho súrodenca na 25 Eur mesačne. Poplatok
sa platí tak ako doteraz - k prvému dňu v mesiaci a to osobne na
tréningu alebo bankovým prevodom na účet – IBAN: SK93 1111 0000 0013
3494 6001.
Kto si nie je istý, či má zaplatené všetky poplatky, nech zavolá na
telefónne číslo 0903/626876 alebo 0905/409042.

Chceme poprosiť rodičov, ktorý majú doma klubové tréningové dres, aby
ich doniesli vypraté na prvý tréning.

Pripomenutie:
Od sezóny 2016/2017 musia mať všetci hokejisti potvrdenie o preventívnej lekárskej prehliadke. Preto Vás prosíme dodať toto potvrdenie najneskôr do 31. 08. 2020 trénerom. Bez tohto potvrdenia sa nemôžu Vaše deti zúčastňovať ligových zápasov ani turnajov.
•       Deti od 2. ročníka školského roka 2020/2021 potrebujú potvrdenie od detského lekára.
•       Deti od 6. ročníka školského roka 2020/2021 a vyššie potrebujú potvrdenie od športového lekára.
Športoví lekári:
Centrum preventívnej a športovej medicíny, tr. SNP 1, 055/640 38 65, 640 38 61
Vstupný areál USS, MUDr. Krivý 0908 801 549
MEDICOMP Košice, Letná 45, MUDr. Šajty 055/7287804
Na uvedených číslach si vopred dohodnite termín prehliadky.

2% z dane môžete ešte stále poukázať !
termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane
(spolu s Potvrdením o  zaplatení dane) : možno podať do konca druhého
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie
Ak ste ešte nepoukázali nikomu 2% z dane môžete vyplnené tlačivo
odovzdať trénerom, pomôžete tak svojim deťom skvalitniť tréningový
proces.
ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA NAŠICH HOKEJISTOV !

Fotogaléria