POZOR ZMENA TRÉNINGY, TURNAJE, ZÁPASY:

ROZPIS TRÉNINGOV NA ľade OD 02.09.2019

08:15-09:15 09:30-10:30 10:45-11:45 12:00-13:00 - 14:15-15:15 15:30-16:30 16:45-17:45 18:00-19:00
Pondelok x x x x - Skupina 2 Skupina 3 Skupina 1 x
Utorok x x x x - x Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4
Streda x x x x - x Skupina 3 Skupina 4 x
Štvrtok x x x x - x Skupina 1 Skupina 2 Skupina 4
Piatok x x x x - x Skupina 3 Skupina 4 x
Sobota KURZ
Korču-
ľovania
Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 - x x x x
08:45-09:45 10:00-11:00 11:15-12:15 12:30-13:30 -
Nedeľa x Skupina 1 Skupina 2 Skupina 4 - x x x x