KĹÚČ K POZNANIU                          
DS/0018/2021

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja

Poskytnutá dotácia: 10 000,- €

Cieľavedome a systematicky sme u detí a mládeže rozvíjali predpoklady pre rast športovej výkonnosti, čoho výsledkom sú testy výkonnosti, ktoré boli pred a po realizácii projektu zaznamenané. Kladný vzťah k športu sa nám podarilo udržať stabilizáciou jednotlivých kategórii. Radosť z pohybu a záujem o tento šport je, čo dokazuje evidencia dochádzky, kde je vidieť, že deti a mládež nevynechávajú tréningové jednotky a tešia sa na zápasy a turnaje. Podarilo sa nám rôznymi doplnkovými aktivitami vytvoriť všestranne rozvíjajúce sa tréningy a špecializované tréningy, ktoré neboli zamerané len na hru, ale aj osobnostný a mentálny vývin zverencov. Členovia LIBA ACADEMY 11 si počas projektu osvojili základné všeobecné a  špecifické vedomosti o športe a aj čo všetko nám pohyb a šport prináša - zdravý životný štýl.

Zrealizované aktivity:

a) Vzdelávanie a rozvoj osobnosti 01.08.2021 - 08.08.2021
Komunikácia a rozhovory na rôzne témy: Prečo mladí ľudia športujú? Aké kladné vlastnosti šport pomáha rozvíjať a naopak aké negatívna ohrozujú športovcov? V čom spočíva socializácia cez šport? Aký význam má pre športujúcich v ich hodnotovom rebríčku? Aké špecifické
pozitíva nám šport prináša?


b) Zdravý životný štýl 09.08.2021 - 15.08.2021:

Životný štýl a najmä ten zdravý, je v našich rukách!
V uvedenom týždni sa mali možnosť zverenci LIBA ACADEMY 11 dozvedieť čo obnáša zdravý životný štýl. Rozhovory s prezentáciou k danej problematike viedol Richard LIBA , ktorý sa dlhoročne venuje tejto oblasti, je masérom, zdravotníkom a trénerom.


c) Stretnutie s osobnosťami ľadového hokeja 16.08.2021-22.08.2021
V tomto týždni sme pozvali na ľadovú plochu osobnosti ľadového hokeja ako je: Rastislav Staňa, Igor Liba, Peter Veselovský, ktorý priamo na ľade prezentovali hokejové majstrovstvo.

 

d) Hra ako cesta k úspechu 25.10.2021 - 29.10.2021: Záver projektu
Záverečný týždeň projektu bol zameraný na hru, porovnávanie svojich schopností a zručností.
Za snahu a úspechy boli mladí hokejisti ocenení vecnými cenami.
                                                                                                                                                                                                   

Fotogaléria